Konferencja

VIII Ogólnopolska Konferencja
Szkoły dla Ekorozwoju 2009

Uniwersytet Przyrodniczy, Sala I c, pl. Grunwaldzki 24
Wrocław 7 września 2009 r.

Program Konferencji

Główny cel:

Celem konferencji jest podsumowanie ogólnopolskiego Programu Szkoły dla Ekorozwoju w roku 2008/2009. Najważniejszym jednak punktem konferencji będzie uhonorowanie najaktywniejszych uczestników programu, którzy stali się liderami lokalnymi w swoich regionach a szkoły, Lokalnymi Centrami Aktywności Ekologicznej aktywizującymi i inspirującymi mieszkańców do podejmowania działań wpływających na poprawę jakości życia, a ich doświadczenia mogą być wykorzystywane przez innych zarówno w regionie jak i w całej Polsce. Planowane jest wręczenie 29 certyfikatów krajowych Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej i 17 międzynarodowych certyfikatów – Zielonych Flag, w ramach Programu Eco – Schools, w którym uczestniczy 46 krajów, a Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest koordynatorem na Polskę.

Podczas Konferencji zostaną również wręczone wyróżnienia 25 szkołom, które w roku szkolnym 2008/2009 realizowały projekty o inicjatywach proekologicznych i służących budowaniu roli szkoły jako Ośrodka promującego wśród lokalnej społeczności modelowe rozwiązania i zachęcającego do podejmowania podobnych działań na rzecz najbliższego otoczenia dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Fundacji.

Podczas konferencji odbędzie się też Zielony Happening, na którym goście będą mogli zostawić „zielone odciski” stóp, a następnie dokonać ich pomiaru. Akcja ma na celu uświadomienie, jak ważny jest wpływ każdego obywatela na środowisko naturalne, i poinformowanie o tym, w jaki sposób można zmierzyć swój „prawdziwy” odcisk ekologiczny.

 • 10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników Happening „Zmierz swój zielony odcisk”
 • 10.30 – 10:40 Ceremonia otwarcia – powitanie przez przedstawiciela Ministerstwa Srodowiska i Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 10.40 – 10.50 Podsumowanie programu Szkoły dla Ekorozwoju w 2008/9 i priorytety na przyszłosc - Małgorzata Łuszczek, Urszula Ptasinska - FPS
 • 10.50 – 11.00 Interaktywna edukacja ekologiczna w kontekscie nowoczesnego odbiorcy – Karolina Kulicka – Dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej, Ministerstwo Srodowiska
 • 11.00 – 11.10 Edukacja ekologiczna – inicjatywy w Polsce i na swiecie – dr Anna Kalinowska, CBSP
 • 11.10 – 11.20 Partnerstwo i jego rola w działaniach społecznych – dr Rafał Serafin, IBLF/FPS
 • 11.20 – 11.40 Angazowanie firm i pracowników w działania społeczne – Marta Pajor Kaczynska – Toyota (fabryka w Jelczu-Laskowicach) i Marta Pokutycka Madrala - Cadbury Wedel
 • 11.40 – 12.00 Edukacja na rzecz zrównowazonego rozwoju w Wielkiej Brytanii – Fiona Ellwood Manager Education & Skills Urban Mines
 • 12.00 – 12.10 Happening „Zmierz swój zielony odcisk” dla honorowych gosci. Wreczenie pamiatkowych tabliczek i wspólne zdjecie
 • 12.10 – 13.10 Lunch
 • 13.10 – 13.30 Miedzynarodowy Program Eco – Schools – Henny Kromhout, FEE Executive Board
 • 13.30 – 13.40 Prezentacja Szkoły Podstawowej w Rodakach – laureata Zielonej Flagi Ilona Szczech – dyrektor szkoły
 • 13.40 – 16.00 Wreczenie nagród laureatom Zielonej Flagi i Lokalnego Centrum Aktywnosci Ekologicznej Ceremonia zamkniecia, wspólne pamiatkowe zdjecie

Czas i miejsce:

Wrocław 7 września 2009 r.

Uniwersytet Przyrodniczy, Sala I c, pl. Grunwaldzki 24

Strona główna:
www.ekoszkola.pl

Kontakt:

Urszula Ptasińska
urszula.ptasinska@epce.org.pl
T. 12 430 24 43 w. 25